نن پنځنۍ د ډسـمبر 14, 2017 7:07 am
 پاڼه 1 له1 [ 20 ســکالو ] 

روانپــــېـژندنه (پسوښیولوژي)

 سـکالوګانې   ليکوال   ځـوابونه   کتنې   وروستۍ ليکنه 
نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) کین خوا ته کتل

کوشان ساپى

0

369

پیلنۍ د مې 14, 2016 4:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د مړیو په ویاړ میله

کوشان ساپى

0

220

یوه نۍ د مې 08, 2016 2:38 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ګوته او پزه

کوشان ساپى

0

177

جمعه د مې 06, 2016 6:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) پـــټکان

کوشان ساپى

0

177

جمعه د مې 06, 2016 5:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) هوښياران او ټولنيز چلند

کوشان ساپى

6

3383

جمعه د سـپتمبر 26, 2014 11:41 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ګرمي له يوې خوا او روژه له بلې خوا

کوشان ساپى

0

1236

څلنۍ د جولای 16, 2014 3:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ما پسې څه ـ څه وايي؟

کوشان ساپى

0

1154

پیلنۍ د جون 07, 2014 8:01 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د ماشومانو ځان ښودنه

کوشان ساپى

1

887

دوه نۍ د جنوری 13, 2014 8:10 pm

mahmud wardag نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ما او مار لالا مې يو زمری وچيچلو.

کوشان ساپى

0

853

جمعه د جنوری 03, 2014 11:52 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) زه به نو څه پوهـ شم چې ته په کوم چرت کې وې؟

کوشان ساپى

0

2557

پنځنۍ د جنوری 02, 2014 5:29 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) مـــــڼه

کوشان ساپى

0

883

دوه نۍ د ډسـمبر 16, 2013 2:12 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ته په خپله څه غواړې؟؟

کوشان ساپى

0

825

دوه نۍ د سـپتمبر 02, 2013 3:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د بل چا راز خپل ځان سره وساته

کوشان ساپى

0

793

دوه نۍ د آګست 12, 2013 9:46 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) بېځايه تظاهر

کوشان ساپى

0

2342

منځنۍ د جولای 30, 2013 10:21 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د روانی فشارونو اغېزه!

ګلالئ

0

1912

څلنۍ د ډسـمبر 05, 2012 11:45 pm

ګلالئ نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې ماشومان له تيارهء وېره لري؟؟

کوشان ساپى

0

1781

پنځنۍ د آګست 02, 2012 5:33 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې کله ـ کله انسان خپلې وروځې پورته کوي؟؟

کوشان ساپى

0

1754

دوه نۍ د فبروری 13, 2012 10:22 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې انسان لنډه او اوږده حافظه لري؟؟

کوشان ساپى

0

2579

پیلنۍ د اوکتوبر 01, 2011 9:55 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې دروغ ویلو کې د انسان پزه اوږدېږي؟

کوشان ساپى

0

4308

پنځنۍ د جولای 28, 2011 10:48 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) احساسات او په پښتو کې د احساساتو لسټ

کوشان ساپى

2

5436

یوه نۍ د مارچ 21, 2010 1:20 pm

Barlass نوي لیکنې وګورئ

د وروسـتيو سـکالوګانو ښـودنه:  تـنظيمول  
 پاڼه 1 له1 [ 20 ســکالو ] 


نوې ليکنې نوې ليکنې    نوې ليکنې نشـته نوې ليکنې نشـته    خبرتـیا خبرتــيا
نوې (په زړه پورې) لـيکنې نوې (په زړه پورې) لـيکنې    نوې په زړه پورې ليکنه نشـته. نوې په زړه پورې ليکنه نشـته.    نوې (په زړه پورې) ليکنې مهـم
نوې [تړلې] لـیکنې نوې [تړلې] لـیکنې    نوې تړلې ليکنې نشـته. نوې تړلې ليکنې نشـته.    بېځايه شـوې سـکالو بېځايه شـوې سـکالو
په دې څانګه کښـې نوې سـکالو نشـئ پرانيسـتلی
په دې څانګه کښـې سـکالوګانو ته ځواب نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلو ليکنو ته بدلون نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلې ليکنې نشـئ ړنګولی
په دې څانګه کښـې د ضمیمو د ملولو اجازه نلرئ

له پاره لـــټول:
ورځه:  

cron