نن یوه نۍ د اپریل 30, 2017 9:32 pm
 پاڼه 1 له1 [ 20 ســکالو ] 

روانپــــېـژندنه (پسوښیولوژي)

 سـکالوګانې   ليکوال   ځـوابونه   کتنې   وروستۍ ليکنه 
نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) کین خوا ته کتل

کوشان ساپى

0

245

پیلنۍ د مې 14, 2016 4:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د مړیو په ویاړ میله

کوشان ساپى

0

147

یوه نۍ د مې 08, 2016 2:38 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ګوته او پزه

کوشان ساپى

0

122

جمعه د مې 06, 2016 6:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) پـــټکان

کوشان ساپى

0

126

جمعه د مې 06, 2016 5:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) هوښياران او ټولنيز چلند

کوشان ساپى

6

3263

جمعه د سـپتمبر 26, 2014 11:41 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ګرمي له يوې خوا او روژه له بلې خوا

کوشان ساپى

0

1203

څلنۍ د جولای 16, 2014 3:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ما پسې څه ـ څه وايي؟

کوشان ساپى

0

1092

پیلنۍ د جون 07, 2014 8:01 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د ماشومانو ځان ښودنه

کوشان ساپى

1

811

دوه نۍ د جنوری 13, 2014 8:10 pm

mahmud wardag نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ما او مار لالا مې يو زمری وچيچلو.

کوشان ساپى

0

798

جمعه د جنوری 03, 2014 11:52 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) زه به نو څه پوهـ شم چې ته په کوم چرت کې وې؟

کوشان ساپى

0

2507

پنځنۍ د جنوری 02, 2014 5:29 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) مـــــڼه

کوشان ساپى

0

800

دوه نۍ د ډسـمبر 16, 2013 2:12 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ته په خپله څه غواړې؟؟

کوشان ساپى

0

788

دوه نۍ د سـپتمبر 02, 2013 3:22 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) د بل چا راز خپل ځان سره وساته

کوشان ساپى

0

751

دوه نۍ د آګست 12, 2013 9:46 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) بېځايه تظاهر

کوشان ساپى

0

2290

منځنۍ د جولای 30, 2013 10:21 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د روانی فشارونو اغېزه!

ګلالئ

0

1855

څلنۍ د ډسـمبر 05, 2012 11:45 pm

ګلالئ نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې ماشومان له تيارهء وېره لري؟؟

کوشان ساپى

0

1725

پنځنۍ د آګست 02, 2012 5:33 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې کله ـ کله انسان خپلې وروځې پورته کوي؟؟

کوشان ساپى

0

1698

دوه نۍ د فبروری 13, 2012 10:22 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې انسان لنډه او اوږده حافظه لري؟؟

کوشان ساپى

0

2511

پیلنۍ د اوکتوبر 01, 2011 9:55 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) ولې دروغ ویلو کې د انسان پزه اوږدېږي؟

کوشان ساپى

0

4245

پنځنۍ د جولای 28, 2011 10:48 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ (ضمیمې) احساسات او په پښتو کې د احساساتو لسټ

کوشان ساپى

2

5374

یوه نۍ د مارچ 21, 2010 1:20 pm

Barlass نوي لیکنې وګورئ

د وروسـتيو سـکالوګانو ښـودنه:  تـنظيمول  
 پاڼه 1 له1 [ 20 ســکالو ] 


نوې ليکنې نوې ليکنې    نوې ليکنې نشـته نوې ليکنې نشـته    خبرتـیا خبرتــيا
نوې (په زړه پورې) لـيکنې نوې (په زړه پورې) لـيکنې    نوې په زړه پورې ليکنه نشـته. نوې په زړه پورې ليکنه نشـته.    نوې (په زړه پورې) ليکنې مهـم
نوې [تړلې] لـیکنې نوې [تړلې] لـیکنې    نوې تړلې ليکنې نشـته. نوې تړلې ليکنې نشـته.    بېځايه شـوې سـکالو بېځايه شـوې سـکالو
په دې څانګه کښـې نوې سـکالو نشـئ پرانيسـتلی
په دې څانګه کښـې سـکالوګانو ته ځواب نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلو ليکنو ته بدلون نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلې ليکنې نشـئ ړنګولی
په دې څانګه کښـې د ضمیمو د ملولو اجازه نلرئ

له پاره لـــټول:
ورځه:  

cron